Naša najlepšia referencia z Ministerstva vnútra SR

22.12.2014 11:25

Najlepšia referencia, akú si spoločnosť poskytujúca komplexnú správu registratúry môže želať, je vyjadrenie príslušného Štátneho archívu k jeho poskytovaným službám svojim klientom. Nižšie uvedený text bol vyňatý zo stránky MV SR oddiel "Kontrolná činnosť štátnych archívov"

"Časť A - Vyhodnotenie činnosti štátnych archívov za rok 2013" strana 9 odstavec 2. Link https://www.minv.sk/?kontrolna-cinnost-statnych-archivov . 

 

Ale pekne po poriadku. V roku 2013 bola naša spoločnosť HB Partners, s.r.o. oslovená spoločnosťou Energobyt, s.r.o., dnes STEFE Rimavská Sobota, aby sme okrem iného odstránili všetky nedostatky vytknuté Štátnym archívom Banská Bystrica pobočka Rimavská Sobota, ktoré boli zistené pri poslednej komplexnej kontrole vo vyššie uvedej spoločnosti. Na odstránenie vytknutých nedostatkov, termím daný MV SR, sme mali cca. jeden mesiac, pričom rozsah opatrení a počet rokov (13) ktoré bolo poterbné spracovať bol naozaj veľký. Výsledok a hodnotenie našej odvedenej práce zo strany Štátneho archívu Banská Bystrica pobočka Rimavská Sobota sú popísané v už spomenutom dokumente MV SR vyššie.

 

Výňaté vyjadrenie z dokumentu:

... V roku 2013 archív vykonal 10 kontrol a 1 následnú kontrolu nápravných opatrení uložených predchádzajúcou kontrolou u s.r.o
STEFE Rimavská Sobota (Energobyt. s.r.o.). Následnú kontrolu sme vykonali v s.r.o. z toho hľadiska, že pri určení zodpovednosti  uložených opatrení z našej kontroly nám zaslali opatrenia so zodpovednosťou pracovníka zodpovedného za príslušné opatrenie a v spolupráci so spoločnosťou HB Partners, s.r.o Banská Bystrica (ktorá ich metodicky riadi a usmerňuje). Pri následnej kontrole opatrení boli nami uložené opatrenia nadmieru splnené, čo sme vôbec nepredpokladali.

 
Tak k takémuto hodnotenie našej práce nám nadriadeným orgánom naozaj niet čo dodať!