ISO - príprava na cerifikačný audit

     Naša aditorsko-konzultačná spoločnosť by Vám chcela ponúknuť svoje služby aj v rámci prípravy vašej spoločnosti/ organizácii na certifikačný audit. Manažment kvality už dávno nie je výsadou iba veľkých nadnárodných spoločností. Certifikát kvality je atraktívny a žiaduci aj pre malé a stredné spoločnosti. Prečo ho ale chcieť? Načo ho vlastne firma potrebuje? Odpoveď je prostá, aby spoločnosť/ organizácia povedané laicky, získala kredit a to nielen v očiach zákazníkov, ale aj u súčastnych a možných budúcich obchodných partnerov.

     Naša spoločnosť spolu so zavedením manažmentu kvality vylepší aj váš vnútorný chod a zefektívni vaše procesy. Pri príprave na certifikáciu si zanalyzujeme vašu firemnú štruktúru, úrovne zodpovedností, alebo pracovné postupy a to všetko vzhľadom k súčasnému, ale aj k budúcemu zameraniu vašej spoločnosti/ organizácii. Následne pre vašu spoločnosť vypracujeme základné riadiace predpisy, pomôžeme vašej spoločnosti/ organizácii s vypracovaním organizačnej štruktúry, popíšeme procesy vo vašej spoločnosti a kompetencie zamestnancov vrátane ich popisu, ďalej navrhneme systém vyhodnocovania funkčnosti procesov v spoločnosti, sledovanie spokojnosti zákazníkov, hodnotenie dodávateľov, či navrhovanie procesu zlepšovania. Ide o komplexný balík procesných opatrení vašej spoločnosti/ organizácii.

 

Naša spoločnosť podľa zamerania pripraví vašu spoločnosť/ organizáciu na certifikáciu na:  

  • STN EN ISO 9001 systém manažérstva kvality – ide o akýsi „základný certifikát“, ktorý je založený na procesnom prístupe. Aby ho spoločnosť mohla získať, musí zaviesť také riadenie organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Je určený pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej zameranie.
  • STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva – certifikát, ktorého cieľom je zaviesť systém riadenia spoločnosti zohľadňujúci ochranu životného prostredia. Je vhodný pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie. Konkrétne napr. spoločnosti spracujúce odpad, tlačiarenské spoločnosti, výrobné, stavebné spoločnosti, ale aj IT spoločnosti zabezpečujúce opravu a údržbu hardvéru.
  • OHSAS 18001 systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – certifikát určený pre spoločnosti, kde existuje riziko nebezpečenstva na pracovisku.
  • HACCP systém manažérstva zdravotnej neškodnosti potravín – certifikát určený pre potravinárske spoločnosti.
  • STN EN ISO 27001 systém manažérstva informačnej bezpečnosti – certifikát, ktorý je určený na ochranu informácií a zvládanie rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne prinášať. Je vhodný pre spoločnosti, ktoré spravujú informačné systémy a databázy iných spoločností, softvérové vývojárske spoločnosti, prípadne štátne a súkromné spoločnosti, kde je na bezpečnosť informácií kladená vysoká dôležitosť.

  

    V prípade, že máte záujem o vyššie uvedené naše služby, neváhajte nás prosím kontaktovať a my si s Vami dohodneme nezáväzné osobné stretnutie,  na ktorom preberieme všetky aspekty nami poskytovanej služby, ako aj ceny za túto službu. 

 

    Ak máte k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať cez nižšie uvedené mobilné čísla, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy a my Vám radi na všetky Vaše otázky obratom odpovieme. Ďakujeme.

 

Váš team HB Partners.