Čo o nás napísalo MV SR

     Najlepšou referenciou, akú si spoločnosť poskytujúca komplexnú správu registratúry môže želať, je vyjadrenie MV SR prostredníctvom príslušného štátneho archívu k jeho poskytovaným službám. Nižšie uvedený text bol vyňatý zo stránky MV SR oddiel "Kontrolná činnosť štátnych archívov""Časť A - Vyhodnotenie činnosti štátnych archívov za rok 2013" . 

Začiatkom roka 2013 bola naša spoločnosť HB Partners, s.r.o. oslovená súkromnou spoločnosťou z Rimavskej Soboty, aby sme okrem iného odstránili všetky nedostatky vytknuté MV SR prostredníctvom štátneho archívu Banská Bystrica pobočka Rimavská Sobota, zistené pri poslednej komplexnej kontrole. Na odstránenie vytknutých nedostatkov sme mali jeden mesiac, pričom rozsah opatrení a počet rokov, ktoré bolo potrebné spracovať bol rozsiahly. Výsledkom našej odvedenej práce je nižšie uvedené hodnotenie MV SR.

 

Vyjadrenie MV SR :

     V roku 2013 archív vykonal 10 kontrol a 1 následnú kontrolu nápravných opatrení uložených predchádzajúcou kontrolou v spoločnosti STEFE Rimavská Sobota (Energobyt. s.r.o.). Následnú kontrolu sme vykonali v s.r.o. z toho hľadiska, že pri určení zodpovednosti uložených opatrení z našej kontroly nám zaslali opatrenia so zodpovednosťou pracovníka zodpovedného za príslušné opatrenie a v spolupráci so spoločnosťou HB Partners, s.r.o Banská Bystrica (ktorá ich metodicky riadi a usmerňuje). Pri následnej kontrole opatrení boli nami uložené opatrenia nadmieru splnené, čo sme vôbec nepredpokladali.

 

Tak k takémuto hodnoteniu našej práce, nám nadriadeným orgánom, naozaj niet čo dodať!