Oznámenie o kontrole

     V prípade, že vám príde z MV SR takéto oznámenie o vykonaní kontroly a vaša spoločnosť nepostupuje striktne podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ako aj v zmysle príslušnej vyhlášky č. 628/2002 Z.z., viac v sekcii " Legislatíva ", môže kontrolný orgán, t.j. príslušný štátny archív, udeliť sankciu za každé jednotlivé porušenie, čo môže v zmysle zákona predstavovať 11 bodov povinností vyplývajúcich pôvodcovi registratúry. Viac sa o výške pokút dozviete v sekcii " Sankcie a pokuty ".