KONTAKT

 

                    HB Partners, s.r.o.

                Horná Mičiná č. 

                    974 01 Banská Bystrica

 

IČO :            46 046 216                                                                                          

IČ DPH :       SK2023215557                                                                                   

Banka :      Tatrabanka, a.s.

Č.ú. :         2924902046/ 1100

 

Kontakt :     +421 948 393 373,  +421 948 114 044             

Web :            www.hbpartners.sk

e-mail :        admin@hbpartners.sk

 

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel S.r.o., vložka číslo : 19796/ S