Kontakty

HB Partners, s.r.o.

Horná Mičiná č.7

974 01 Banská Bystrica

IČO:         46 046 216

IČ DPH:   SK2023215557

Banka:    Tatrabanka, a.s.

Č. účtu: 2924902046/ 1100

Kontakt: +421 948 114 044

Web:         www.hbpartners.sk

e-mail:      admin@hbpartners.sk

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel S.r.o., vložka číslo : 19796/ S