GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa GDPR

Od 25. mája 2018 sa menia a upravujú podmienky na spracúvanie osobných údajov – pod názvom GDPR. GDPR (General Data Protection Regulation, skrátene teda GDPR) je univerzálne európske nariadenie, ktoré od 25.5.2018 zavádza novú úpravu práv a povinností v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov. 

Nestihli ste náhodou tento termín a nechcete to riešiť svojpomocne, ale radšej by ste to nechali na niekoho, kto by to celé zastrešil odborne a správne za Vás? Mnoho spoločností/ organizácií totiž nevie, čo sa od nich očakáva, čo majú robiť a kde majú vlastne začať.

Naša spoločnosť si Vám dovoľuje ponúknuť komplexnú odbornú službu v rámci OOÚ. Urobíme za Vás všetky potrebné kroky, aby Vaša spoločnosť/ organizácia splnila náležitosti zákona č.18/2018 Z.z., ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680.

Musíme Vás však dopredu upozorniť, že naša spoločnosť neposkytuje tzv. rýchlu službu, to znamená, že Vám určite nezašleme e-mailom formulár, ktorý musíte sami vyplniť a zaslať e-mailom späť odosielateľovi, ktorého ste v živote nevideli a ktorý berie zodpovednosť za svoju službu len do termínu úhrady ním vystavenej faktúry. Tiež nie sme podnikatelia, ktorí nechcú mať žiadne náklady na túto službu a idú do takých extrémov, že aj školenie Vašich pracovníkov chcú robiť cez Skype (formou video prednášky).

Nie, tak takto my nepracujeme. Naša služba je komplexná, odborná a  vykonávaná priamo vo Vaše spoločnosti. Celý proces je transparentný a fyzicky odsledovateľný. Celá naša služba pozostáva z niekoľkých dôležitých krokov:

  1. prvotného auditu – zisťovanie skutkového stavu OOÚ
  2. vypracovania potrebnej dokumentácie v zmysle GDPR
  3. poučenia a zaškolenia pracovníkov do problematiky OOÚ
  4. pravidelné, periodické audity skutkového stavu ochrany osobných údajov vo Vašej spoločnosti/ organizácii

Chceme Vás tiež ubezpečiť, že naša zodpovednosť nekončí vystavením faktúry. Naša spoločnosť Vám garantuje správnosť a zákonnosť nami poskytovaných služieb po celú dobu trvania zmluvného stavu.

V prípade, že máte záujem o naše vyššie uvedené služby, neváhajte nás prosím kontaktovať a my si s Vami dohodneme nezáväzné osobné stretnutie,  na ktorom preberieme všetky aspekty nami poskytovanej služby, ako aj cenu za túto službu. 

Ak by ste mali k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať cez nižšie uvedené mobilné čísla, alebo  prostredníctvom e-mailovej adresy a my Vám radi na všetky Vaše otázky obratom odpovieme. Ďakujeme.

Váš tím HB Partners®.