O NÁS

     Spoločnosť HB Partners, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 2011 a bola založená ľuďmi, ktorí mali už 20 ročné skúseností s auditorskými a konzultačnými službami a ktorí videli svoje poslanie v uľahčení, či skôr priamo odbremenení našich klientov od úkonov, ktoré vyžadujú príliš široký rozsah odborných vedomostí z rôznych pracovných sektorov, odvetví, zákonov, či noriem s množstvom ktorých si naši klienti nevedia poradiť vlastnými silami.

     Postupom času sa nám podarilo vybudovať tím spolupracovníkov, ktorý sa skladá nielen z interných pracovníkov, ale aj z úzko špecializovaných externých odborníkov, dlhoročne pôsobiacich vo svojich odboroch a postoch nielen v privátnej sfére, ale aj vo verejnej, či štátnej správe. S takto správne zostaveným tímom ľudí mohla naša spoločnosť k dnešnému dňu pomôcť so správnym nastavením vnútropodnikových noriem (vnútropodnikových poriadkov, smerníc, pokynov, ISO, ... atď.), prípadne správne nastaviť procesy, približne tridsiatim spoločnostiam/ organizáciám pôsobiacim naprieč celou SR.

     O našej schopnosti flexibilne reagovať na zadané úlohy a tým poskytovať vysokokvalitné odborné služby svedčí aj fakt, že ich poskytujeme našim klientom dlhodobo. Našimi klientmi sú spoločnosti/ organizácie so širokou a rôznorodou škálou pôsobnosti od spoločností podnikajúcich v cestovnom ruch, hotelierstve, potravinárstve, obchode, doprave a logistike, cez spoločnosti podnikajúce v drevospracujúcom, energetickom, teplárenskom, farmaceutickom priemysle, až po organizácie pôsobiace vo verejnom sektore, ako mestské lesy, technické služby, zariadenia sociálnych služieb a domovy dôchodcov.

     Výsledkom nášho snaženia sú výborne fungujúce spoločnosti/ organizácie našich klientov. Spokojnosť našich klientov s našimi službami, vychádza aj z faktu, že nami odborne vedené spoločnosti/ organizácie, za celé obdobie vzájomného zmluvného vzťahu neboli akýmkoľvek spôsobom zo strany ktoréhokoľvek kontrolného, alebo dozorného orgánu písomne upozornené na akékoľvek pochybenie, alebo porušenie zákona, resp. vyhlášky a už vôbec týmto spoločnostiam/ organizáciám nebola zo strany kontrolného, alebo dozorného orgánu udelená akákoľvek sankcia, pokuta, či penále. Našimi službami a opatreniami sa priamo snažíme vyššie uvedeným nepríjemnostiam dopredu zabrániť.

     Počas trvania obchodného vzťahu tiež pre našich klientov zabezpečujeme aj nevyhnutnú spätnú väzbu týkajúcu sa uplatňovania, dodržiavania týchto vnútropodnikových noriem a procesov v praxi prostredníctvom periodických auditov, ktoré majú za cieľ poukázať na prípadné nezhody, ktoré sú následne našou spoločnosťou okamžite odstránené.

     Absolútna diskrétnosť a lojalita ku našim klientom, je prioritou, na ktorej je budovaná naša reputácia v rámci nášho podnikateľského segmentu. Naším zámerom je poskytovať svoje služby iba úzkej skupine klientov, ktorí od nás dostanú nadštandardný prístup. Naše služby zahŕňajú 24 hodinovú pozornosť, služby poskytované v reálnom čase a podobne. Vzhľadom na vyššie uvedené, sme si istí, že sme tou najlepšou voľbou pre zabezpečenie auditorsko-konzultačných služieb vo Vašej spoločnosti/ organizácii.

   V prípade, že by ste mali k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať cez nižšie uvedené mobilné čísla, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy a my Vám radi na všetky Vaše otázky obratom odpovieme. Ďakujeme.

 

Váš team HB Partners.