Služby

Cieľom našich služieb je pomôcť s tvorbou, resp. so správnym prepracovaním už existujúcich vnútropodnikových noriem ( poriadky, smernice, pokyny, … atď.), prípadne so správnym nastavením nefungujúcich procesov a to s najvyšším zreteľom na osobný prístup ku každému nášmu klientovi. Zabezpečujeme v spoločnostiach/ organizáciách komplexný manažment nami nastavených procesov, čím priamo odbremeňujeme personál týchto spoločností/ organizácií od úkonov, ktoré by ich mohli zbytočne rozptyľovať od ich každodenných povinností súvisiacich s hlavnou činnosťou podnikania ich spoločností/ organizácií.

Naše služby sú určené tiež spoločnostiam/ organizáciám, ktoré majú dlhodobý problém zabezpečiť si tvorbu vnútropodnikových noriem, alebo správne nastavenie procesov vlastným personálom. Naši pracovníci Vám radi poradia správnu metodiku a postupy, ktoré zefektívnia procesy vo Vašej spoločnosti/ organizácii. Celé naše snaženie smerujeme k  snahe ušetriť Vám nielen čas, ale aj finančné zdroje, ktoré môžete naplno venovať rozvoju svojej spoločnosti/ organizácii. Tomuto zámeru sa snažíme prispôsobovať celé naše portfólio služieb, ako aj spôsob ich dodania, resp. vykonania.

Poskytovanie našich služieb chápeme ako živý proces, v rámci ktorého je spoločnostiam/ organizáciám neustále poskytovaná maximálna podpora a to hlavne v týchto bodoch :

 • Vstupný audit (vnútropodnikových poriadkov, smerníc, pokynov, noriem, procesov, podľa odvetvia podnikania klienta) – zhodnotenie skutkového stavu.
 • Periodické audity – kontrola a hodnotenie dodržiavania zavedených noriem, postupov, procesov.                       
 • Vypracovanie a aktualizácie vnútropodnikových poriadkov, smerníc, pokynov, noriem, procesov.
 • Sledovanie (za klienta) zmien v legislatíve SR a následné zapracovávanie týchto zmien do vnútropodnikových poriadkov, smerníc, procesov.        
 • Školenia personálu – prvé veľké základné školenie personálu, ako aj následné periodické preškoľovanie personálu.                                        
 • Metodické vedenie personálu.               
 • Poradenská činnosť.
 • Vedenie a správa registratúry a registratúrneho strediska klienta.
 • Služby zodpovednej osoby podľa GDPR
 • Zastupovanie klienta počas kontrol zo strany verejných, prípadne štátnych kontrolných,  resp. dozorných orgánov.
 • Prepravné služby.

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás prosím kontaktovať a my si s Vami dohodneme nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom preberieme všetky Vaše dotazy a požiadavky, ako aj všetky aspekty nami poskytovanej služby. 

V prípade, že by ste mali k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať cez mobilné čísla, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy a my Vám radi na všetky Vaše otázky obratom odpovieme.

Nižšie si prosím vyberte našu službu o ktorú máte záujem.

Správa registratúry

GDPR

Váš tím HB Partners®.