SLUŽBY

     Cieľom našich služieb je pomôcť s tvorbou, resp. so správnym prepracovaním už existujúcich vnútropodnikových noriem ( poriadky, smernice, pokyny, ISO, ... atď.), prípadne správnym nastavením nefungujúcich procesov, každej spoločnosti/ organizácii a to s najvyšším zreteľom na osobný prístupom ku každému klientovi. Zabezpečujeme v spoločnostiach/ organizáciách komplexný manažment nami nastavených procesov, čím priamo odbremeňujeme personál týchto spoločností/ organizácií od úkonov, ktoré by ich mohli rozptyľovať od každodenných povinností súvisiacich s hlavnou činnosťou ich podnikania.

     Naše služby sú určené tiež spoločnostiam/ organizáciám, ktoré majú dlhodobý problém zabezpečiť si tvorbu vnútropodnikových noriem, alebo správne nastavenie procesov vlastnými zdrojmi. Naši pracovníci Vám radi poradia metódy a postupy, ktoré zefektívnia procesy vo Vašej spoločnosti/ organizácii. Celé naše snaženie smerujeme k  snahe ušetriť Vám čas a tiež finančné zdroje, ktoré môžete naplno venovať rozvoju svojich spoločností/ organizácií. Tomuto zámeru sa snažíme prispôsobovať celé naše portfólio služieb, ako aj spôsob ich dodania.

     Poskytovanie našich služieb chápeme ako živý proces, v rámci ktorého je spoločnostiam/ organizáciám neustále poskytovaná maximálna podpora a to hlavne v týchto bodoch :

 

1.)    Vstupný audit (vnútropodnikových poriadkov, smerníc, pokynov, noriem, procesov, podľa odvetvia 

        podnikania klienta) - zhodnotenie skutkového stavu.

2.)    Periodické (polročné, ročné) audity - kontrola a hodnotenie dodržiavania zavedených noriem, 

        postupov, procesov.                       

3.)    Vypracovanie a aktualizácie vnútropodnikových poriadkov, smerníc, pokynov, noriem, procesov.

4.)      Sledovanie (za klienta) zmien v legislatíve SR a následné zapracovávanie týchto zmien do 

        vnútropodnikových poriadkov, smerníc, procesov.        

5.)    Školenia personálu - prvé veľké, základné školenie personálu, ako aj následné, periodické 

        preškoľovanie personálu.                                        

6.)    Metodické vedenie personálu.               

7.)    Poradenská činnosť.

8.)    Vedenie a správa registratúry a registratúrneho strediska klienta.

9.)    Zastupovanie klienta počas kontrol zo strany verejných, prípadne štátnych kontrolných, 

        resp. dozorných orgánov.

10.)  Prepravné služby

 

     V prípade, že máte záujem o naše služby, neváhajte nás prosím kontaktovať a my si s Vami dohodneme nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom preberieme všetky aspekty nami poskytovanej služby, ako aj ceny za túto službu. 

 

  V prípade, že by ste mali k vyššie uvedeným informáciám akékoľvek otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať cez nižšie uvedené mobilné čísla, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy a my Vám radi na všetky Vaše otázky obratom odpovieme. Ďakujeme.

 

Váš team HB Partners.